De club

Wie zijn wij?

Naast het Vespa rijden speelt het sociale karakter ook een belangrijke rol.

De Club heeft dat opzicht sinds 2017 het peterschap aanvaard van de afdeling Joachimsdal van het MPC te Roosdaal, waar er ieder jaar een Benefietrit voor georganiseerd wordt.

De inbreng van de leden is van grote waarde voor de club. Daarom komen wij elke eerste vrijdag van de maand, voor iedereen vrijblijvend, samen in ons clublokaal. Gewoon om te zeveren, iets te drinken, wat te socializen.

Ieder jaar maken wij een kalender op met alle ritten die we gaan rijden.
Naast deze georganiseerde Clubritten, deelnames aan evenementen van andere Clubs, onze driedaagse, ride out en benefietrit, rijden  wij ook spontane ritten. Soms zijn dat verkenningen van ritten die iemand maakt, soms is dat out of the blue dat er een voorstel komt. De meeste van deze ritten zijn last minute, en worden meestal via de facebookgroep en mail doorgestuurd en georganiseerd.

Om het gezellige karakter van de club te behouden, hebben we beslist om het maximale ledenaantal op 50 te houden.

Het ontstaan !

Er was in de streek van Aalst nood aan een  gezellige Vespaclub met een echt Aalsters karakter en een grote samenhorigheid.
Dit idee van een kleinere Vespaclub met gelijkgestemde zielen broeide eigenlijk al jaren.

Het toenmalige  aanbod van Vespaclubs in de streek was ontoereikend of de clubs waren te groot om te voldoen aan de nood van zo een club waar plezier, kameraadschap en uiteraard genieten centraal staat.

De eerste stap die werd gezet, was het ontwerp van het logo, dat ook al jaren in het hoofd van de president zat. De bedoeling was iets te ontwerpen, dat zeker anders was dan de meest gangbare logo’s van Vespaclubs en die het Aalsterse karakter naar voor bracht zonder de Italiaanse tint niet te vergeten. Ook de naam moest iets speciaals zijn, zeker ludiek en vooral Italiaans klinken. Na lang wikken en wegen, kwam Amici del cambio manuale uit de bus. Het Italiaans voor “De vrienden van de manuele versnelling”, verwijzend naar de handversnelling waarmee bij de echt oude ijzeren Vespa’s geschakeld wordt.

De geboorte was een feit: Amici del cambio manuale, Land Van Aelst.

De eerste stickers met het logo werden gemaakt. So far, so good, direct nadien werd een facebookgroep opgericht, en kwamen de eerste positieve reacties.
En toen ging het vrij snel. Al vrij snel groeide de interesse van andere Vesparijders en de eerste samenkomst werd een feit.
Er werd met 15 Vespa’s naar de ride out gereden van een andere Vespaclub uit de streek.
Het concept sloeg aan, en op 1 maand tijd had ADCM een leden aantal van 25 leden.
Een officiële stichtingsvergadering drong zich op en op 28 april 2017 werd de Vespaclub officieel gesticht. Op deze vergadering werd ook het bestuur samengesteld en de grote lijnen vastgelegd.
Onze eerste ritten werden steeds georganiseerd via facebook. Heel summier en het succes groeide.
Meer en meer werden er evenementen en ritten van andere officiële Vespaclubs meegereden, en zelfs op de Vespa World Days in Celle Duitsland en de Belgian Vespa Days in Tessenderlo was een delegatie van de Amici’s aanwezig.
Zo groeide dan ook onze bekendheid bij de andere Vespaclubs in België.
Om alles in goede banen te leiden is er dan beslist om over te gaan van feitelijke vereniging naar een Vzw.
Op 1 augustus 2017 werd dit een feit.

Ondertussen was het idee gegroeid om een benefiet te organiseren voor het MPC te Roosdaal.
Zo gezegd zo gedaan en ons eerste Manneke Frans-rit werd georganiseerd op 9 september. Jammerlijk zat het weer niet echt mee, waardoor de opkomst niet echt groot was. Maar het was een schitterende en hartverwarmende dag en een mooi bedrag werd opgehaald.
De volgende en logische stap was erkend te worden als officiële Belgische Vespaclub.
Het was een droom van veel leden om autonoom en onafhankelijk als Vespaclub te kunnen bestaan.
De eerste contacten met de Belgische Vespaclub werden gelegd, en wij hadden enkel de goedkeuring nodig van de Vespaclub uit de streek. Omdat de naam Vespaclub Aalst reeds bestond, en er geen 2 Vespaclubs in dezelfde stad mogen bestaan, is er gekozen om VC Erembodegem te worden.
De enige voorwaarde hiervoor was dat de verwijzing naar Aalst (Aelst) uit ons logo moest verdwijnen.
Hierdoor werd het logo aangepast naar “Land van Ajoin”.

In december 2017 ontvingen wij dan de officiële goedkeuring van het VCB dat we vanaf 2018 als officiële Vespaclub mogen bestaan.
Op die manier zijn we als officiële Vespaclub het jaar 2018 ingereden.
Al vrij snel kwamen wij in contact met vele fijne Vespaclubs en groeide ook de sympathie naar  onze club toe.
Het gevolg hiervan is dat Francesco van Vespaclub Oostende een fiere Padrino werd van onze club die ons steunt in al onze activiteiten.
De Club is vandaag uitgegroeid tot een club met bijna 50 leden, wat ook het maximum ledenaantal is dat we onszelf hebben opgelegd.

Amici Del Cambio Manuale | Vespa Club Erembodegen

Het originele logo van 2017

Amici Del Cambio Manuale | Vespa Club Erembodegen

Het vernieuwde logo later in 2017

Amici Del Cambio Manuale | Vespa Club Erembodegen

Het huidige logo

  • Stichtingsjaar van de VZW: 2017

  • Aantal leden: max. 51

  • Geldig rijbewijs vereist