Instead of writing “Through wire transfer, you can send and receive cash at any place in the world”, you should as an essay writer write “Through wire transfer, you can send and receive cash anywhere”.

Veiligheid

Op de weg !!!

Elk lid is in orde met wettelijke bepalingen, zoals:

 •   Inschrijving van de Vespa.
 •  Gelijkvormigheidsattest voertuig volgens de constructeur.
 •  Geldig rijbewijs.
 •  Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Goede afspraken vooraleer we vertrekken met ADCM !!!

Voor vertrek :

 • Gelieve op tijd aan de start te verschijnen.
 • Bij aanvang van een rit zorgt iedereen ervoor dat hij/zij en zijn/haar voertuig in goede staat is.
 • Dit betekent: volgetankt, correcte bandenspanning, en beschermende kledij.
  (Helm, jas, lange broek, handschoenen en schoeisel tot boven de enkels)!

Onderweg :

 • Rij geschrankt waar mogelijk.
 • Laat langs links ruimte voor de wegkapiteins en kijk voldoende in je spiegels.
 • Hou voldoende afstand ! Meer afstand is meer zicht, vooral voor jezelf.
  ( Bv putten en obstakels, ook in bochten en afslagen, of in geval van noodstop).
 • Een regel is dat je het gezicht kan zien in de spiegel van je voorligger, zo ziet hij jou ook.

 •  De wegcode is altijd van toepassing.
 •  Volg instructies van bevoegde personen (inclusief wegkapiteins) steeds op.
 • Volg bij het uitvoeren van een manoeuvre nooit blindelings je voorligger.
 • Check of de weg wel degelijk vrij is.
 • Geef steeds de nodige hand- en voetsignalen aan achterliggers.

 •  Voorop rijdt een ervaren rijder, meestal met de kennis van de route, en/of voorzien van een GPS.
 • Iedere rijder volgt de groep.
 • Indien je de groep wil verlaten, laat je dan afzakken, laat de groep eerst voorbijrijden, en vervolg dan je weg die je wil volgen.
 • Geenzins mag er zomaar al rijdend de groep verlaten worden of een andere richting uitgereden worden, dan deze die de groep volgt.
 • Dit geeft verwarring in de groep en kan leiden tot gevaarlijke situaties, botsingen en valpartijen.
 • Dit geldt even goed voor kleine als voor grote groepen.
 • Haal geen kunstjes uit op de Vespa.
  (Dit hoort thuis op prive terrein, circuit of circus).
 •  Ga verstandig om met Alcohol.

   Bij aankomst.

 • Laat ruimte voor voetgangers, kinderwagens en rolwagens.
 • Parkeer niet op privéterrein

We houden ons steeds aan de wegcode !!!

1 DECEMBER 1975. – Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.[BS 09.12.1975] Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg
Artikel 43ter. Motorfietsers in groep

43ter.1. Wanneer motorfietsers met ten minste twee in groep rijden op een weg met rijstroken, moeten ze niet achter elkaar rijden; ze mogen in dezelfde rijstrook in twee evenwijdige rijen geschrankt rijden, met een voldoende veiligheidsafstand onderling.
Wanneer de rijbaan niet verdeeld is in rijstroken, mogen ze niet meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen. Als het kruisen onmogelijk is moeten zij desgevallend achter elkaar rijden.

43ter.2.De motorfietsers die in een groep van meer dan 50 deelnemers rijden, moeten vergezeld worden door ten minste twee wegkapiteins. Groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen vergezeld zijn door ten minste twee wegkapiteins.

43ter.3.1.  De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht.
Deze wegkapiteins moeten ten minste 25 jaar oud zijn en een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen, waarop in zwarte letters op de rug het woord « wegkapitein » voorkomt.
Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen, op de wijze bepaald in artikel 41.3.2. terwijl de groep oversteekt.
Kruispunten met verkeerslichten mogen in geen enkel geval geregeld worden door Wegkapiteins!

43ter.4. De wegkapiteins zijn in het bezit van een verkeersbord van het type C3.
Zie bron: Wegcode.be

Uitsluiting !!!

Bij niet naleven van deze regels, bij gevaarlijk rijgedrag of overmatig alcoholmisbruik, behoudt VC Erembodegem zich ertoe om de betrokken rijder uit de groep te verwijderen.
Bij herhaaldijk wangedrag kan het bestuur van VC Erembodegem beslissen het lid te schorsen of uit te sluiten, zonder terugbetaling van het lidgeld.
Goede afspraken maken goede vrienden!

Keep it safe!